URNES GARD

Urnes Gard vert det produsert ulike produkt av frukt og bær.Alle produkta utanom eplemosten vertvidareforedla på garden. Både saft og syltetøy inneheld svært lite sukker. Eplemosten er 100% fruktsaft utan tilsetning av noko slag.  

Kontakt: Britt og Odd John Bugge

tlf. 93 42 63 99/90600218

e-post: urnes-gard@urnes.no

Heimeside: www.urnes.no