LUSTRAFJORDEN KJØT OG FISK

Dag V. Wergeland vidareforedlar kjøt, i hovudsak frå hjort og rein til spekekjøt og viltspekepølse. Tilbod om nedskjering av kjøt. Røykt laks kjem òg til i vareutvalet etterkvart. Produksjonen skjer i næringstunet i Kroken.

Kontakt: Dag Wergeland

tlf. 93 42 46 40

e-post: dagwergeland@yahoo.no

Heimeside: