LUSTRABAKST

Lustrabakst vert drive av Hildegunn Øygard Hansen frå Gaupne. Ho lagar lefsekling, div. anna takkebakst og driv med catering hovudsakeleg basert på lokale råvarer og produkt.

 

Kontakt: Hildegunn Ø. Hansen;

tlf. 957 28 562

e-post: hi-oey@online.no