ELVEBAKKEN GARDSYSTERI

Jens og Bjørg Heggestad frå Veitastrond produserer ekte brun geitost.

Kontakt: Bjørg og Jens Heggestad

tlf. 90756656

e-post: jenra-he@online.no

Heimeside: http://www.nbg-nett.no/scripts/aktiv/nbt-nett/start/shopexd.asp?id=953